logo

PREDŠKOLSKI I ŠKOLSKI UZRAST

9 Avgust 2020

U školi English Only se upisuju deca predškolskog uzrasta, deca školskog uzrasta od 1. do 8. razreda, kao i srednjoškolci I odrasli. Škola usklađuje svoj kalendar rada sa kalendarom rada državnih škola, što znači da su svi raspusti u istom periodu. Fond časova je isti kao u državnim školama, s tim što časovi traju sat vremena (osim za učenike predškolskog uzrasta i učenike 1. razreda, koji traju 45 minuta). Svi učenici dolaze u školu 2 puta nedeljno.

Rad je organizovan u malim grupama sa maksimalno deset učenika. Broj učenika u grupi nije veliki, tako da će svaki učenik imati prilike da aktivno učestvuje na času i nastavnik će moći da ima uvid u napredovanje svakog učenika. Pored toga, rad u grupi ima i neke druge prednosti - učenici uče na greškama svojih vršnjaka, upamte njihove greške i na koji način ih je nastavnik ispravio, upamte i ono što je vršnjak odlično uradio/rekao na engleskom jeziku, kod učenika je prisutan i takmičarski duh i učenici stvaraju nove drugove/drugarice, pošto ne dolaze iz iste osnovne škole.

Polaznici se mogu naknadno upisati na neki od kurseva, odnosno na preostala mesta u određenoj grupi, ukoliko na testu pokažu da imaju dovoljno predznanje koje im omogućava da prate nastavu zajedno sa grupom. Mogu se i ispisati sa nastave u prva četiri meseca. Ovo je regulisano ugovorom koji roditelji polaznika potpisuju sa školom.

Učenici još od 1. razreda postepeno uče pisanje slova i velikog broja reči na engleskom jeziku. Udžbenik za drugi razred takođe predviđa aktivno pisanje i čitanje engleskog jezika. Učenici koji se upišu u drugi razred u školi English Only prve časove će provesti u ovladavanju alfabetom, s obzirom na to da se on u državnim školama po planu uči tek kasnije i učenici nemaju predznanje da bi odmah krenuli sa udžbenikom. Ono što je bitno za ovaj uzrast je česta upotreba audio i video materijala, priča i pesmica.

Učenici trećeg i četvrtog razreda rade po programima koji takođe sadrže audio i video materijale. U ovom uzrastu akcenat je stavljen na gramatici koja je učenicima potrebna za rad u školi, a i za pravilnu komunikaciju na engleskom jeziku.

Udžbenici za učenike od 5. do 8. razreda su savremeni i bogati različitim video i audio materijalima, kvalitetnim fotografijama i naravno pregledom gramatike i vokabulara, kao i vežbanjima. Uz radnu svesku učenici dobijaju šifru za pristup dodatnim online vežbanjima.

Programi za interaktivnu tablu omogućavaju da se na ekranu prikazuje udžbenik sa integrisanim audio i video materijama i interaktivnim vežbanjima i učenici ovo koriste na svim nivoima učenja.

Vannastavne aktivnosti za učenike škole

U školi se subotom organizuju dodatni besplatni časovi, u zavisnosti od potreba i interesovanja učenika i ne uvek za sve grupe u istom danu. Ukoliko nastavnik primeti da je nekoj grupi neka obrađena gramatička oblast posebno „teška“, nastavnik će pozvati učenike na dodatna vežbanja. Učenici mogu da glume kratke skečeve ili dijaloge na engleskom jeziku, ili da sami snimaju video klipove na engleskom jeziku po uzoru na video klip koji odgledaju. Na ovakvim časovima, učenici mogu da dođu da urade diktat i provere svoje znanje u pisanju. Organizuju se i časovi za obeležavanje praznika. Učenici se sami izjašnjavaju o ovim aktivnostima na početku i tokom trajanja kursa.

Raspored časova biće objaveljen po okončanju upisa učenika.

Srednjoskolci i Odrasli

9 Avgust 2020

Kursevi engleskog jezika A1, A2, B1, B1+,B2, C1, C2.

Kursevi za srednjoškolce i odrasle počinju oktobra i traju do kraja maja meseca. Časovi se organizuju 2 puta nedeljno i traju po 90 minuta. Razvijaju se sve četiri jezičke veštine, u zavisnosti od početnog nivoa znanja grupe (govor, slušanje, čitanje i pisanje). U nastavi se koriste udžbenici, audio i video materijali. Napredovanje polaznika se kontinuirano testira u toku kursa, a nakon završenog kursa i položenog usmenog i pismenog dela ispita, izdaje uverenje o postignutom nivou znanja.

Predškolski uzrast

9 Avgust 2020

Najmlađi učenici u školi i imaju pristup igračkama, bojankama i drugim edukativnim sadržajima radi lakšeg i zabavnijeg učenja engleskog jezika. Udžbenici za najmlađe učenike su raznobojni, veseli, puni pesmica, stikera, lutkica i po sadržaju i temama koje se obrađuju bliski i zabavni učenicima najmlađeg uzrasta. Oni u prijatnoj atmosferi, kroz druženje, uče pesme, mnogo reči, recitacija I priča I umeju da odglume različite situacije! Dolaze u školu 2 puta nedeljno u popodnevim časovima, a časovi traju 45 minuta.

INDIVIDUALNI ČASOVI

9 Avgust 2020

Za sve uzraste i nivoe znanja. Pomoć oko školskog gradiva, pismenih zadataka, diktata, priprema za polaganje prijemnog ispita, pomoć pri konverzaciji na engleskom, usavršavanje znanja i dodatni časovi za napredne učenike engleskog jezika.

Individualni časovi nisu vezani za pojedinačni kurs, već se zakazuju po potrebi u slobodnim terminima. Prednost ovakvog časa je to što je nastavnik posvećen jednoj osobi i konkretnom zadatku. Termin je potrebno ugovoriti nekoliko dana unapred i navesti nivo znanja, razred i gramatičku oblast koju treba vežbati. Individualni časovi su dostupni i polaznicima kursa.

Škola Engleskog jezika