logo

UČIONICA

Savremena i potpuno opremljena učionica površine 70m2 i prilagođena za učenje engleskog jezika. Škola raspolaže svim sredstvima potrebnim za savremenu multimedijalnu nastavu.

U školi, pored obične magnetne bele table, postoji i interaktivna „pametna“ bela tabla sa programima za interaktivno učenje Cambridge University Press, tako da se nastava u svim razredima odvija uz svakodnevnu upotrebu ove table. Interaktivna tabla je povezana sa projektorom, lap topom i ozvučenjem, tako da se na njoj vidi ono što se prikazuje na ekranu kompjutera. Ono što je čini interaktivnom je to što ona postaje „touch screen“. Interaktivni programi koji su jedna od komponenti udžbenika, a koji se u školi koriste, predstavljaju interaktivnu digitalnu verziju udžbenika. Isti zadatak koji deca rade u udžbeniku je prikazan na tabli, u udžbeniku se piše, a na tabli se klikom biraju tačni odgovori.

  • img
  • Škola Engleskog jezika